• Пловдив,
  • 0888 635 605

Призвание, популярност и успехи на стил Барок

22.11.2013 (2999)

"Барок" е стил в изкуството, доминирал в Европа почти два века. Зародил се след Ренесанса в началото на 17-ти век в Рим, той е изместен от Класицизма в края на 18-ти век. Идеи на Барока могат да бъдат открити още в работите на Микеланджело. Бороковият стил се разпростира в по-голямата част от Европа. Популярността и успеха му са свързвани и с насърчаването му от Римокатолическата църква, откогато се включват и религиозни теми. Характерни за стила Барок са преувеличените действия и лесната интерпретация на детайлите, което създава драматичен ефект, напрежение и великолепие. Обичайното определение, използвано за стила преди въвеждането на термина, e просто "стилът на летящите форми". Днес под "барок" се смята, че произведения на изкуството, занаятите или дизайна, които определяме като барокови, са с прекалена орнаментация и сложност на линиите. 

Бороков стил прониква с особена величественост и в скулптурата, картините, архитектурата, литературата, танците и музиката. Призван е да прославя и пропагандира могъществото на властта, на аристокрацията, на църквата, но заедно с това и да изразява прогресивните за своето време идеи. Барокът не се стреми да съблюдава ренесансовата хармония, а търси по-емоционален контакт. Бароковата архитектура се отличава с пространствен размах, обтекаемост на криволинейните форми, сливане на обемите в динамична маса, богата скулптурна декорация, неразривно свързана с околното пространство.

Барокът е определен като епоха, в която овалът заменя окръжността като център на композицията, когато централизацията замества равновесието и цветовите и "живописни" ефекти започват да стават по-ясно проявени.

За удобство, учените условно разделят Барока на три периода:

  • Ранен барок: ок. 1590 - ок. 1625
  • Зрял барок: ок. 1625 - ок. 1660
  • Късен барок: ок. 1660 - ок. 1725, който понякога е използван като синоним на навлизащия Рококо.

В бароковата архитектура акцентът се поставя върху смелото струпване на обеми, колонади, куполи, киароскуро, "живописни" цветови ефекти, както и с играта с обеми и празни пространства. В архитектурата най-добре проличават трите отделни периода на барока. Архитектурата Барок е възприета и приложена с ентусиазъм в строителството в много от градовете на Европа, както и в Латинска Америка. Градоустройството от този период предпочита радиални булеварди, пресичащи се в площади, схема, откриваща се и в бароковите паркове.

Мебелите в стил Барок пък са изключително красиви, изискани, изящни, естествено, за да показват класата на аристократите, защото обзавеждането с мебели в т.н. бароков стил открай време е белег за лукс и висока класа!

В магазини Бригантина предлагаме разнообразие от Барокови мебели!